برنامه نویسی در سنندج

انجام پروژه های برنامه نویسی C++ و C# و ASP.net

با سلام قابل توجه کلیه سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی بدینوسیله اعلام میگردد که کلیه پروژه های برنامه نویسی به زبانهای C و C++ و C# و ASP.net و البته زبانها...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | فاروق فرجی