مزایده و مناقصه در سنندج

مزایده ملک کلنگی

204 متر مربع ملک کلنگی واقع در شهر سنندج، دو نبش به قیمت 185 میلیون تومان از طریق مزایده بفروش می رسد. متقاضیان می توانند با مراجعه به دفتر اجرای احکام شعبه...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | Farzad Veisi